Archive for کتابخانه

گزارش هشتمین دوره اهدای تندیس صدیقه دولت آبادی

عصر روز چهارشنبه ۱۵ شهریور، تعدادی از فعالان حوزۀ مطالعات زنان میهمان شیوا دولت آبادی بودند تا هشتمین دورۀ اهدای تندیس صدیقه دولت آبادی در حوزۀ مطالعات زنان را برگزار کنند. تندیس این دوره به دو کتاب تراژدی تن اثر فاطمه کریمی، سفر دانه به گل اثر، مریم عاملی رضائی اهدا شد و از کتاب امر وانموده اثر آتوسا راوش نیز تقدیر به عمل آمد. هر سه این کتاب ها در سال ۱۳۸۹ انتشار یافته اند و در ۱۳۹۰ داوری شدند. اما اهدای تندیس طی مراسم به دلایل متفاوت و بارها به تعویق افتاد.

آغاز به کار کتابخانه

همزمان با هشتم مارس ۱۳۹۰ و روز جهانی زن، کتابخانه دیجیتال صدیقه دولت آبادی با هدف جمع آوری مجموعه کتاب‌های حوزه زنان کار خود را »»

برندگان جایزه در طول دوره فعالیت کتابخانه ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹

از آغاز كار داوری كتاب تا كنون آثار زیر از نظر هیئت داوران شایسته دریافت تندیس صدیقه دولت آبادی یا لوح تقدیر کتابخانه در حوزه مطالعات زنان »»

تندیس صدیقه دولت آبادی از آغاز تا کنون

از ۱۳۸۳ و با تاسیس کتابخانه صدیقه دولت آبادی تصمیم گرفته شد که همه ساله جایزه ای هم به همین نام به بهترین اثر ایرانی در حوزه »»

درباره کتابخانه صدیقه دولت آبادی

کتابخانه صدیقه دولت آبادی در 1383 توسط مرکز فرهنگی زنان، “تشكلي غير دولتي که فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و پژوهشي خود را در مورد مسائل زنان از »»