Archive for مطلب

گزارش هشتمین دوره اهدای تندیس صدیقه دولت آبادی

عصر روز چهارشنبه ۱۵ شهریور، تعدادی از فعالان حوزۀ مطالعات زنان میهمان شیوا دولت آبادی بودند تا هشتمین دورۀ اهدای تندیس صدیقه دولت آبادی در حوزۀ مطالعات زنان را برگزار کنند. تندیس این دوره به دو کتاب تراژدی تن اثر فاطمه کریمی، سفر دانه به گل اثر، مریم عاملی رضائی اهدا شد و از کتاب امر وانموده اثر آتوسا راوش نیز تقدیر به عمل آمد. هر سه این کتاب ها در سال ۱۳۸۹ انتشار یافته اند و در ۱۳۹۰ داوری شدند. اما اهدای تندیس طی مراسم به دلایل متفاوت و بارها به تعویق افتاد.

خلاصه‌ای از بحث ختنه زنان به بهانه کتاب تراژدی تن

در همه جوامع بشری از دیرباز روش های مختلفی به منظور خشونت علیه زنان و کنترل بدن زنان به علل گوناگون به کار گرفته شده است. بسیاری از این روش های اعمال خشونت بر علیه زنان، «نهادینه» شده و گاهی نیز این روشها به صورت سنت درآمده و قداست یافته اند. یکی از مهمترین این نوع خشونت ها، «ختنه زنان» یا عمل «قطع آلت تناسلی زنان» است.

معرفی کتاب: خدمتکار، نوشته کاترین استاکت، ترجمه هدیه تقوی، نشر البرز، تهران، 1389

«خدمتکار» رمانی در مورد امریکای اوایل دهۀ 60 قرن بیستم است. در این دهه اتفاقات مهمی در دنیای غرب رخ داد که تاثیر خود را بر سایر کشور ها نیز گذاشت. داستان کتاب در مورد زنان سیاه پوستی است که در خانه زنان سفید پوست خدمتکار هستند و هم چنین از فرزندان آنان نگهداری می کنند. سیاه پوستان برای تامین زندگی خود ناچار به کار کردن به عنوان خدمتکار در خانۀ سفید پوستان بودند و امکانات برای اشتغال به کار های غیر خانگی بسیار محدود بود. در این دوره هر چند که سیاه پوستان به حقوقی دست یافته بودند اما هنوز در بخش های جنوبی تفکیک نژادی به شدت اعمال می شد.

معرفی کتاب: قلب نامرئی: علم اقتصاد و ارزش های خانوادگی، نوشته نانسی فولبر، ترجمه حسن گلریز، نشر نی، 1388.

اکثر کتاب هایی که در مورد خانواده نوشته می شوند نگاه خود را به مباحث جامعه شناسی یا روانشناسی معطوف می کنند و کمتر به رابطه میان اقتصاد و خانواده یا، آن گونه که نویسنده کتاب قلب نامرئی، . نانسی فولبر اقتصاد دانی است که حوزه مورد علاقه او مطالعه وقت و تلاشی است که افراد صرف مراقبت از یکدیگر می کنند. در این زمینه هم آثار متعددی دارد.

گزارش گروه داوری تندیس صدیقه دولت آبادی ۱۳۹۰

تندیس ۱۳۹۰ مانند سال های گذشته با جمع آوری لیست کتاب های مربوط به زنان که در سال ۱۳۸۹ چاپ شده بود آغاز به کار کرد. در بازبینی اولیه چندین فهرست، شامل کتاب هایی در حوزه مطالب عمومی یا ترجمه، و همچنین مجموعه قوانین مربوط به زنان از داوری کنار گذاشته شد. سپس کتاب های باقی مانده از لحاظ موضوعی طبقه بندی و مشخص شد که مقوله تاریخ بیشترین تعداد را به خود اختصاص می دهد؛ تحلیل هایی در مورد قوانین و هم چنین بحث خشونت علیه زنان نیز تعدادی از کتاب ها را در بر می گرفت. در این دوره با چند کتاب در مورد پوشش زنان نیز روبه رو بودیم. بقیه قابل طبقه بندی نبود و موضوعات متنوعی را به خود اختصاص می داد، مانند سروده های زنان، یا زنان در شرایط بحرانی یا پلیس زن. لیست کتاب ها ضمیمه است.

تقدیم تندیس مطالعات زنان صدیقه دولت آبادی به خانم دکتر منصوره اتحادیه

از آن جا که خانم دکتر منصوره اتحادیه خود در مراسم اعطای جایزه تندیس مطالعات زنان صدیقه دولت آبادی به کتاب “زنانی که زیر مقنعه کلاهداری کردند” حضور نداشتند و جایزه پس از پلمب شدن کتابخانه به امانت پیش یکی از اعضا بود، در سال جاری مجددا بخشی از هیئت امنا و اعضای کتابخانه برای دیدار با خانم اتحادیه و اهدای تندیس به دفتر نشر تاریخ رفتند.