Archive for زنان

بنفشه حجازی پژوهشگر برجسته تاریخ زنان ایران

کتابخانه مجازی صدیقه دولت آبادی این فیلم را در بزرگداشت پژوهشگر برجسته حوزه زنان، بنفشه حجازی، و به خاطر بیش از سی سال پژوهش در حوزه زنان و آثار متعدد و بسیار ارزشمند او در این زمینه تهیه کرده است. قرار بود فیلمی باشد شامل اظهار نظر دیگران، خوانندگان آثارش که البته شعر و ادب و پژوهشگری گسترده تر را دربر می گیرد. اما مستند این جا نه درباره خودش که فقط و فقط ۲۶ دقیقه روایت او درباره سیر کارش،


کتاب زنان و جنسیت در اسلام

leila-ahmed-final-version-withcover

نام کتاب: زنان و جنسیت در اسلام
نویسنده: لیلا احمد
مترجم: فاطمه صادقی

کتاب زنان و جنسیت در اسلام همانطور که نویسنده در عنوان فرعی آن متذکر شده برای فهم »»

کتاب: خشونت خانواده گی عوامل و راهکارهای مقابله

برای دانلود: خشونت خانواده گی عوامل و راهکارهای مقابله

خلاصه‌ای از بحث ختنه زنان به بهانه کتاب تراژدی تن

در همه جوامع بشری از دیرباز روش های مختلفی به منظور خشونت علیه زنان و کنترل بدن زنان به علل گوناگون به کار گرفته شده است. بسیاری از این روش های اعمال خشونت بر علیه زنان، «نهادینه» شده و گاهی نیز این روشها به صورت سنت درآمده و قداست یافته اند. یکی از مهمترین این نوع خشونت ها، «ختنه زنان» یا عمل «قطع آلت تناسلی زنان» است.

ختنه ناقص سازی زنان: بسته اطلاعاتی

دانلود راهنمای بسته آگاه سازی ختنه ناقص سازی زنان

بنیاد سلامت، تحقیق و توسعه زنان