تندیس صدیقه دولت آبادی از آغاز تا کنون

از ۱۳۸۳ و با تاسیس کتابخانه صدیقه دولت آبادی تصمیم گرفته شد که همه ساله جایزه ای هم به همین نام به بهترین اثر ایرانی در حوزه مطالعات زنان اختصاص یابد. تندیس، جز در سال اول که تمامی داوران اعضای خود مرکز بوده اند و مبنای داوری “پرسشنامه ارزیابی کتاب های تالیفی” پکا بوده، هیئت داورانی مخصوص به خود همواره با حضور سه عضو کتابخانه داشته است. از سال چهارم تصمیم بر این شد که جایزه ای هم برای ادبیات زنان در نظر گرفته شود. این جایزه فقط دو سال دوام آورد. پاره ای مشکلات عمومی باعث شد که جایزه دو سالانه شود و پلمب شدن کتابخانه دست کم به طور موقت به کار آن پایان داد.

مراحل کار داوري مطالعات زنان، و همچنین ادبیات زنان در دو سالی که برگزار شد، به طور خلاصه و صرف نظر از تغییراتی الزامی از آغاز تا کنون مشتمل بوده است بر ۱) تهیه و تدوین آیین نامه مقدماتی هیات داوران، که متن اصلی در ۱۳۸۳ تهیه شده؛ ۲) سیاست گذاری و برنامه ریزی های مالی و اجرایی تندیس؛ 3) انتخاب اعضای هیئت داوران، که به نسبت متنوع بوده است؛ ۴) هر سال تهیه فهرست جامع آثار منتشر شده در حوزه مطالعات زنان (یا ادبیات زنان) سال گذشته، که با مراجعه به کارنامه نشر، فهرست خانه کتاب، ویترین و قفسه های کتابفروشی ها و منابع اینترنتی صورت می گیرد؛ ۵) بررسی اجمالی فهرست ها و انجام وجین اولیه؛ ۶) سیاست گذاری و برنامه ریزی های مالی و اجرایی تندیس؛ ۷) برگزاری دست کم ۱۰ جلسه بحث و بررسی متون باقی مانده؛ ۸) تنظیم بیانیه هیئت داوران.

فهرست کامل برندگان و گزارش جشنواره‌های سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹

Comments are closed