هیئت امنای کتابخانه

هیئت امنای کتابخانه به ترتیب الفبا

دوره اول

سیمین بهبهانی، ناهید توسلی، شیوا دولت ابادی، فرناز سیفی، منصوره شجاعی، نرگس طیبات، شهلا لاهیجی، ناهید میرحاج

دوره دوم

سیمین بهبهانی، شیوا دولت ابادی، احترام شادفر، فخری شادفر، منصوره شجاعی، نرگس طیبات، ثریا قزل ایاغ، شهلا لاهیجی، فاطمه مرتضایی فر، ناهید میرحاج

دوره سوم

سیمین بهبهانی، شیوا دولت آبادی، احترام شادفر، فخری شادفر، منصوره شجاعی، نرگس طیبات، شهلا لاهیجی، فیروزه مهاجر، ناهید میرحاج

Trackbacks/Pingbacks

  1. […] كتابخانه: سياست گذاري و برنامه ريزي كتابخانه زير نظر اعضاي هيئت امنا انجام مي شود. برخي از اعضاي هيئت امنا كه از مسئولين […]