داوران و مشاوران جایزه صدیقه دولت آبادی

همکاران ما در تندیس از آغاز تا کنون به ترتیب الفبا:

 • منصوره اتحادیه
 • تارا احمدی
 • شهلا اعزازی
 • رها عسگری
 • گلی امامی
 • امید بهبهانی
 • نیره توکلی
 • نغمه ثمینی
 • بنفشه حجازی
 • مریم حسینی
 • مژده دقیقی
 • آزاده دواچی
 • ژاله شادی طلب
 • منصوره شجاعی
 • شهلا شرکت
 • شیوا شکاری
 • مهدخت صنعتی
 • نرگس طیبات
 • فریده غیرت
 • ثریا قزل ایاغ
 • فرخ قره داغی
 • پریسا کاکایی
 • روح انگیز کراچی
 • نوشین کشاورزنیا
 • شهلا لاهیجی
 • مهسا محب علی
 • الهام محیایی
 • صوفی محمودی
 • محبوبه مقدم
 • نسترن موسوی
 • فیروزه مهاجر
 • مریم میرزانژاد
 • نگار نادری
 • منیژه نجم عراقی
 • امیلیا نرسیسیانس
 • صبا واصفی

Comments are closed