آغاز به کار کتابخانه

همزمان با هشتم مارس ۱۳۹۰ و روز جهانی زن، کتابخانه دیجیتال صدیقه دولت آبادی با هدف جمع آوری مجموعه کتاب‌های حوزه زنان کار خود را آغاز کرد.

Comments are closed