Archive for March, 2013

گزارش نهمین دورۀ مراسم تندیس صدیقه دولت آبادی ۱۳۹۱

نهمین دورۀ مراسم تندیس صدیقه دولت آبادی در حوزۀ مطالعات زنان دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱، از ۱۴ تا ۱۶ با حضور جمعی از فعالان جنبش زنان برگزار شد.

در آغاز، مریم میرزا نژاد پس از خیر مقدم به حاضران، به توضیح دربارۀ این مسئله پرداخت که مراسم اهدای جوایز تندیس از ابتدا همزمان با 8 مارس، روز جهانی زن برگزار شده است، اما در سال گذشته ما نتوانستیم به دلایلی این رسم را حفظ و مراسم را به موقع خودش برگزار کنیم.

وی سپس شمه ای دربارۀ تاریخچۀ هشت مارس، روز جهانی زن، صحبت کرد، با این مضمون که،  تاريخ روز جهانى زن هم زمان تاريخ مبارزه سياسى و اجتماعى عليه تبعيض است. اين روز، روز همبستگى براى مبارزه در راه برابرى حقوق و شرايط بهتر كارى و زندگى زنان است.
نخستین سخنران، شیوا دولت آبادی بود که به مناسبت مراسم تندیس صدیقه دولت آبادی، نکات دیگری از خصوصیات این شخصیت برجستۀ جنبش زنان ایران را یادآور شد. او با بيان اينكه مايۀ افتخار من است كه هم‌فاميل چنين بانويی هستم، به مقايسه شرايط كنونی و شرايطی كه صديقه دولت‌آبادی در آن زندگي می‌كرد پرداخت و گفت، پيشرفت های صورت گرفته در دنيای اطلاعات باعث شده كه اینک زندگی متفاوتی را تجربه كنيم و در واقع زمينه برای رشد جايگاه زن فراهم شده است و ما، با توجه به تغيير شرايط، بايد كارهای عمده‌تری در راستای دفاع از حقوق زنان انجام دهيم. اين فعال حقوق کودکان و زنان با بيان اين كه، بايد قدر يك ديگر را بدانيم، قدر كسانی كه در راه آرمان‌های مشتركي كه داريم، ايستاده و آن را ادامه می‌دهند، افزود: ما بايد فارغ از هر سليقه ای كه داريم در كنار هم و زير يك سقف باشيم. »» گزارش نهمین دورۀ مراسم تندیس صدیقه دولت آبادی ۱۳۹۱

گزارش گروه داوری تندیس صدیقه دولت آبادی ۱۳۹۱

هیئت داوران تندیس 1391 کتابخانۀ صدیقه دولت آبادی همانند سال های گذشته با تهیۀ فهرست کتاب های مربوط به زنان که در سال 1390 چاپ شده بود کار خود را آغاز کرد. در نهایت 59 کتاب نیاز به بررسی بیشتر داشت. مرحله بعدی که خرید کتاب ها بود با همان مشکلهای همیشگی: حجم بسیار کم برخی که از رده کتاب خارج شان می کرد؛ دسترسی پذیر نبودن حدود 10 کتاب که سفارش به کتابفروشی، پخش و ناشر هم در نهایت کمکی نکرد. سرانجام گروه داوران تصمیم گرفت این کتاب ها را (که ما به ناچار اطلاعات مربوط به آن ها را از طریق اینترنت و ناشران دنبال کرده بودیم) طبق اساسنامه از فهرست داوری کنار بگذارد. از آنچه باقی ماند 32 کتاب، به بحث های معمول که همه ساله با آن ها مواجهیم اختصاص داشت، شامل کتاب هایی در حوزه مطالب عمومی، و همچنین قوانین عام و خاص مربوط به زنان، که به دلیل تکراری بودن از داوری کنار گذاشته شد. سپس کتاب های باقی مانده به لحاظ موضوعی طبقه بندی و مشخص شد که جستجوی زنان در تاریخ و متون تاریخی و مذهبی، سپس زنان در متون کهن ادبی، و بعد از آن جامعه شناسی خانواده و بررسی تاریخی، بیشترین تعداد را دارد. بقیه قابل طبقه بندی نبود و موضوع های متنوعی را به خود اختصاص می داد، مانند جنسیت و سلامت و رک و پوست کنده. »» گزارش گروه داوری تندیس صدیقه دولت آبادی ۱۳۹۱

فهرست کتاب های مربوط به زنان در سال ۱۳۹۰


تاریخ شفاهی
خاطرات مهرانگیز دولتشاهی اولین و تنها سفیر زن ایران (1354-1357) نمایندۀ سه دوره مجلس شورای ملی، شاهرخ مسکوب. تهران: نشر صفحه سفید
مهین بانو، به کوشش فرخ غفاری، زیر نظر شهلا سلطانی. تهران: نشر فرزان روز

ادبیات
زنانگی و روایت گری در هزار و یکشب، نوشتۀ فرهاد مهندس پور. تهران: نشر نی
زنان شاهنامه، نویسندگان محمد نجاری و حسین صفی. تهران: نشر طراوت
قصه گویان درمانگر: قصه درمانی زنانی که نمی توانند از زندگی لذت ببرند، نوشتۀ حسن فرهنگی. تهران: نشر افراز
خاتون در آینه: تصویر زن در آثار داستان نویسان معاصر ایران، نوشتۀ تورج رهنما. تهران: شرکت مطالعات نشر کتاب پارسه

بررسی تاریخی
زن در ایران باستان: بررسی حضور سیاسی- فرهنگی زن از ظهور زرتشت تا ظهور اسلام. نوشتۀ مریم عنبرسوز. تهران: روشنگران و مطالعات زنان
پرتو ایزدی بانو:جایگاه و مقام زن در ایران باستان، نوشتۀ ایرج رامتین. تهران: آیین تربیت، سنبله

جامعه شناسی زنان
مدرن گرایی و سرمایه اجتماعی خانواده: درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در ایران، نوشتۀ عالیه شکربیگی. تهران: جامعه شناسان
جنسیت و سلامت، نوشتۀ عباس محمدی اصل، تهران: نشر گل آذین

گردآوری و بررسی متون
هشت رساله در بیان احوال زنان: از 1000 تا 1313 هجری قمری، گردآورنده و مصحح روح انگیز کراچی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مسائل زنان در جامعه کنونی
همراه بانوان، تهیه و تنظیم و گردآوری فاطمه نمازدوست، محمد فرد، مهدی قربانی- ویراستاران فاطمه نمازدوست، پوراندخت فرهنگیان، مریم صفایی – گرافیست حمید رضا فرد. تهران: همراهان جوان
رک و پوست کنده: احوال ما زنان، نوشتۀ آسیه جوادی. تهران: نشر آموت

دین و عرفان
زنان قرآنی از حوا تا مریم: بررسی روایات تفسیری درباره ی زنان در ذیل آیات قصص قرآن، نوشتۀ اعظم فرجامی. تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی
حضور پیدا و پنهان زن در متون صفویه، نوشتۀ زهرا طاهری. تهران: نشر ثالث